Tư vấn hồ sơ môi trường

Với đội ngũ nhân viên gồm Thạc sĩ, kỹ sư môi trường giàu kinh nghiệm và chuyên sâu trong ngành tư vấn môi trường, quản lý môi trường, xử lý môi trường, chúng tôi luôn cam kết đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng qua việc thực hiện các loại hồ sơ sau:

  • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
  • Lập đề án bảo vệ môi trường (đơn giản, chi tiết)
  • Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ (báo cáo giám sát môi trường định kỳ)
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Báo cáo quản lý chất thải nguy hại.
  • Giấy phép khai thác nước ngầm; Gia hạn nước ngầm
  • Xác nhận hoàn thành hồ sơ môi trường
  • Giấy phép xả thải.