Thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý môi trường

Thực hiện thiết kế và chế tạo, gia công các thiết bị phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp, chất thải…