Dịch vụ khác

– Hóa chất xử lý nước, xử lý khí thải và mùi.
– Máy móc, thiết bị xử lý nước thải.
– Dịch vụ bảo trì, sửa chữa hệ thống
– Dịch vụ vận hành hệ thống xử lý nước thải.