Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải y tế

Pacific Entech cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, y tế cho Trung tâm Xã hội Bầu Bàng – Tp. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Trung tâm Xã hội Bầu Bàng – Tp. Đà Nẵng

Địa điểm thi công: Trung tâm Xã hội Bầu Bàng, Xã Hòa Bắc, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *