Hồ sơ môi trường: Doanh nghiệp cần lưu ý

Các hồ sơ môi trường Doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về môi trường để yên tâm sản xuất, kinh doanh được nêu cụ thể dưới đây:

Đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường là các hồ sơ quản lý môi trường, Doanh nghiệp phải thực hiện trước khi đi vào hoạt động.

Nếu Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa có một trong hai loại hồ sơ trên, Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định Doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp khắc phục bằng cách lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản trong thời gian 36 tháng kể từ ngày văn bản này bắt đầu có hiệu lực.

Ngoài các hồ sơ môi trường trên, Môi Trường Pacific gửi đến Quý Doanh nghiệp bảng kiểm tra các hồ sơ môi trường, các loại báo cáo cần phải thực hiện trong quá trình đi vào hoạt động.

Ghi chú: Tùy theo quy mô hoạt động, ngành nghề,... mà Doanh nghiệp sẽ cần thực hiện các hồ sơ môi trường khác nhau. Nội dung trên là các yêu cầu phổ biến và chỉ mang tính chất tham khảo dành cho Doanh nghiệp, không áp dụng cho bất cứ một trường hợp cụ thể nào.

Vì vậy, trong trường hợp Doanh nghiệp cần tư vấn – hỗ trợ với trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ Môi Trường Pacific – hotline: 0902 431 304 hoặc gửi email về địa chỉ: info@pacificentech.com để nhận các giải đáp nhanh chóng.